Opsjoner er en kontrakt som gir rett til, men ingen plikt til å kjøpe eller selge et underliggende instrument til en bestemt pris. Disse kontraktene kan brukes til sikring, men det er også vanlig med opsjonstrading.

Introduksjon til opsjoner

Det skilles mellom to ulike typer opsjoner, nemlig call opsjoner og put opsjoner. Calls er en kontrakt som gir deg rett til å kjøpe det underliggende til en bestemt kurs, mens puts gir deg rett til å selge det underliggende til en bestemt kurs. Denne forhåndsbestemte kursen kalles for strike.

Enkelte typer opsjoner kun kan utøves på en bestemt dato. Dette gjelder for europeiske opsjoner som er blant de mest vanlige. Amerikanske opsjoner kan derimot utøves når som helst frem til forfall eller innløsningsdatoen.

Ofte kan du høre uttrykk som in the money eller out of the money i forbindelse med opsjonstrading. At en opsjon er in the money betyr at prisen på det underliggende instrumentet har en slik verdi at det vil lønne seg å utøve opsjonen. Out of the money betyr derimot at prisen på det underliggende har en verdi som gjør det ulønnsomt å utøve opsjonen.

Prisen, eller opsjonspremien, på opsjoner bestemmes av flere ulike variabler. De viktigste er tid til innløsning eller expiration, volatilitet, risikofri rente og nåværende kurs på det underliggende i forhold til strike eller innløsningskurs.

Det er i utgangspunktet to ulike måter å handle med opsjoner. Først og fremst kan du kjøpe opsjoner i markedet, eller du kan utstede opsjoner.

  • CFD på opsjoner
  • 0 % kommisjon
  • Konkurransedyktig spread
  • Godkjent av Finanstilsynet
74% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.

Opsjonstrading FAQ

Hva er opsjoner?

En opsjon er et finansielt instrument som gir deg rett til å kjøpe eller selge et underliggende instrument i fremtiden til en pris som allerede er bestemt. Det skilles i hovedsak mellom call og put. Disse er også kjent som kjøpsopsjoner og salgsopsjoner.

Hvordan kan jeg handle opsjoner i Norge?

Opsjoner er kompliserte instrumenter som det krever både kunnskap og erfaring for å kunne bruke på en god måte. Derfor er ofte trading med opsjoner kun tilgjengelig for profesjonelle investorer. På vår side kan du lese mer om hvor du kan handle opsjoner i Norge.

Hvordan kan jeg handle opsjoner på amerikanske aksjer?

De fleste meglere og markedsplasser som tilbyr opsjonstrading gir deg tilgang til opsjoner fra de fleste store børsene rundt om i verden. I vår oversikt over markedsplasser for opsjoner kan du se mer om hvordan du kan handle opsjoner i USA. For eksempel tilbyr Plus500 CFD på opsjoner til amerikanske aksjer.

Hvilke strategier for opsjonstrading finnes?

De mest kjente strategiene for opsjonstrading er kanskje Straddle og Strangle strategiene. Av andre strategier for handel med opsjoner har du også Covered Call og Married Put. Du kan lese mer om opsjonsstrategier på vår side.

Hvordan fungerer opsjoner og skatt?

Gevinster fra opsjonstrading beskattes på samme måte som aksjer og investering i andre finansinstrumenter. Det betyr at du må betale skatt av realiserte gevinster fra handel med opsjoner.