I motsetning til europeiske opsjoner kan amerikanske opsjoner utøves når som helst frem til og med dagen hvor opsjonene har expiration.

Amerikanske opsjoner

De amerikanske opsjonene legger ingen begrensinger for når innehaveren kan utøve dem, det vil si kjøpe eller selge det underliggende instrumentet til en fastsatt pris, så lenge det er innenfor expiration. Denne friheten gjør at de amerikanske opsjonene har en høyere verdi enn europeiske opsjoner.

Omsetningen av amerikanske opsjoner forgår på børs, i motsetning til europeiske opsjoner som oftest omsettes OTC. Amerikanske opsjoner kan omsettes frem til dagen før expiration.