En opsjon som er at the money har kun tidsverdi så lenge den fortsatt kan omsettes. Som med in the money og out of the money opsjoner bestemmes dette av strike kurs og kursen på det underliggende instrumentet.

At the money opsjoner

Opsjoner som er at the money har ofte høy omsetning så lenge det fortsatt er tid frem til expiration. Dette skyldes at opsjonen er nær å få egenverdi, i tillegg til at den allerede har tidsverdi. Dersom en at the money opsjon blir en opsjon som er in the money vil det være hensiktsmessig å utøve den. Blir den derimot en opsjon som er out of the money vil det ikke være hensiktsmessig å utøve den.

Calls og puts

Calls er kjøpsopsjoner som gir deg en rett, men ingen plikt til å kjøpe et bestemt antall av det underliggende instrumentet til en bestemt pris innenfor en bestemt periode. Puts er salgsopsjoner som gir deg en rett, men ingen plikt til å selge et bestemt antall av det underliggende instrumentet til en bestemt pris innenfor en bestemt periode. Calls og puts som er at the money har en strike som er lik kursen på det underliggende instrumentet.