Bermuda opsjoner er en mellomting av europeiske og amerikanske opsjoner. Disse kan utøves på expiration, i tillegg til flere bestemte dager i løpet av perioden frem til expiration.

Bermuda opsjoner

Normalt kan innehavere av bermuda opsjonene velge om de vil utøve opsjonene en gang pr måned frem til expiration. Expiration er siste dag opsjonene kan utøves, det vil si at innehaver enten kjøper eller selger det underliggende instrumentet til en fastsatt pris, eller lar dem falle verdiløse.