Med binære opsjoner må opsjonen være in the money på expiration for å unngå tap av investert kapital. Dette er i utgangspunktet et ja/nei spørsmål, og derfor kalles opsjonene binære.

Binære opsjoner

De binære opsjonene har en strike og en expiration. Denne typen opsjoner har også automatisk utøvelse, som betyr at på dagen med expiration blir eventuelt tap trukket fra konto eller overskudd lagt til konto. Motstykket til de binære opsjonene er vanilla opsjoner som gir innehaver rett til å enten kjøpe eller selge det underliggende instrumentet til en fastsatt pris på en bestemt dato.