En covered call er en mye brukt strategi som går ut på å generere inntekter med opsjonspremier ved å utstede call opsjoner.

Covered call strategi

For å utføre en covered call utstedes det kjøpsopsjoner på aksjer som utsteder eier. Når disse kjøpsopsjonene selges mottar utsteder opsjonspremien som er oppsiden i transaksjonen. Dersom kursen på det underliggende instrumentet beveger seg slik at opsjonen ikke blir in the money vil utsteder ha opsjonspremien som gevinst. Beveger kursen seg derimot så mye at opsjonene blir in the money og utøves må utsteder belage seg på å selge aksjene til avtalt pris, strike. Dette vil medføre tap.