Delta måler endringen i opsjonspremien som kommer fra kursendring på det underliggende instrumentet.

Delta

Verdien på delta går fra -1.00 til 0 for put opsjoner og fra 0 til 1.00 for call opsjoner. Grunnen til at delta er negativ for puts skyldes at disse har en negativ korrelasjon med kursen på det underliggende instrumentet, når aksjekursen stiger faller opsjonspremien på puts, og motsatt.

Delta brukes ofte som et mål på hvor sannsynlig det er for at opsjonen er in the money på expiration. En out of the money opsjon med 0,20 delta har 20 % sjanse for å være in the money. Altså kan delta brukes som et mål på risiko.