Det er kun opsjoner som er in the money som har egenverdi. At opsjonen har egenverdi betyr at det er hensiktsmessig å utøve den.

Egenverdi

At en opsjon har egenverdi endrer egenskapene til opsjonen. Som nevnt vil det være hensiktsmessig å utøve opsjonen. Men, en opsjon med egenverdi er priset høyere enn en out of the money opsjon som kun har tidsverdi. Siden in the money opsjoner er høyere priset vil de også få mindre kursbevegelser i forhold til kursbevegelsene på det underliggende instrumentet, enn det out of the money opsjoner med kun tidsverdi vil ha.

Egenverdien på en opsjon kan enkelt regnes ut ved å finne forholdet mellom strike og kursen på det underliggende instrumentet. Koster en call opsjon med strike 90 kr, 10 kr, og den underliggende aksjen omsettes for 100 kr er egenverdien 10 kr. Koster opsjonen mer enn dette kommer dette fra tidsverdien.