Det er tidspunktet for utøvelse av opsjonene som gjør europeiske opsjoner forskjellige fra amerikanske opsjoner. De europeiske opsjonene kan kun utøves på expiration.

Europeiske opsjoner

De europeiske opsjonene begrenser når innehaveren av opsjonen kan utøve den, det vil si enten kjøpe eller selge det underliggende instrumentet til en allerede fastsatt pris. Men, innehaveren av opsjonene kan selge disse i markedet når som helst frem til siste dag før expiration.

Omsetning av europeiske opsjoner stopper på torsdagen før fredagen hvor opsjonen har expiration. De europeiske opsjonene blir normalt omsatt OTC, i motsetning til amerikanske opsjoner som omsettes på børs.

På dagen hvor opsjonen har expiration brukes Black-Scholes modellen for å gi en endelig prising.