Dagen hvor vi har expiration for en opsjon er den siste dagen opsjonen er gyldig. Dette er siste sjanse til å utøve opsjonen for å ta gevinst eller tap, alternativt la den falle bort verdiløs.

Expiration – innløsningsdato

I Norge er innløsningdato for opsjoner på fredager. I USA er det også på fredager, men her er det kun den 3. fredagen i måneden som er expiration. Dersom denne fredagen er en dag uten åpne børser vil fredagen før være innløsningsdatoen.

Det er en viktig forskjell mellom expiration på amerikanske og europeiske opsjoner. Amerikanske opsjoner kan kjøpes og selges på innløsningsdato, mens europeiske har siste dag for omsetting dagen før innløsningsdato.

Enkelte opsjoner kan ha en automatisk utøving dersom de er in the money. Dersom innehaveren ikke vil utøve dem må opsjonene enten rulleres eller stenges.