At en opsjon er in the money betyr at den har både egenverdi og tidsverdi. Dette bestemmes av opsjonens strike og kursen på det underliggende instrumentet.

In the money opsjoner

Regelen er at in the money opsjoner prises høyere enn opsjoner som er out of the money. I tillegg har opsjoner som er in the money mindre kursbevegelser enn opsjoner i samme opsjonsserie som er out of the money. Grunnen til dette er at opsjonen har egenverdi i tillegg til tidsverdi. At opsjonen har egenverdi betyr at det er hensiktsmessig å utøve den.

Calls

Calls er kjøpsopsjoner som gir deg en rett, men ingen plikt til å kjøpe et bestemt antall av det underliggende instrumentet til en bestemt pris innenfor en bestemt periode. At en call opsjon er in the money betyr at kursen på det underliggende instrumentet er høyere enn strike på opsjonen.

Puts

Puts er salgsopsjoner som gir deg en rett, men ingen plikt til å selge et bestemt antall av det underliggende instrumentet til en bestemt pris innenfor en bestemt periode. At en put opsjon er in the money betyr at kursen på det underliggende instrumentet er lavere enn strike på opsjonen.