En iron condor består at fire opsjoner, to puts og to calls. Alle opsjonene har samme underliggende instrument og expiration. Alle strike prisene er ulike.

Iron condor strategi

Posisjonen har to puts, hvor en er long og en er short, og to calls, hvor en er long og en er short. Expiration og underliggende instrument er som nevnt likt for alle de fire opsjonene. Strike er derimot forskjellige for alle. Iron condor strategien gir maks gevinst om kursen på det underliggende instrumentet er mellom de to midterste strikekursene på expiration.

Når du åpner en iron condor posisjon kjøper du en out of the money put og utsteder en put som er nærmere kursen på det underliggende instrumentet. Samtidig kjøper du en out of the money call og utsteder en call som er nærmere kursen på det underliggende instrumentet.

Avkastningen er begrenset til opsjonspremien som er mottatt for å utstede en put og en call. Nedsiden er begrenset til differansen mellom kjøpt og utstedt call strike, og kjøpt og utstedt put strike.