Married put er en strategi hvor en aksjeeier kjøper at the money put opsjoner på aksjen. Put opsjonene beskytter mot fall i aksjekursen.

Married put strategi

Fordelen med en married put er at investoren har begrenset nedsiden til tap av opsjonspremien som er betalt for put opsjonene. Put opsjonene vil stige i verdi og beskytte aksjeinvesteringen dersom kursen på aksjen faller. Samtidig har investoren aksjene som kan stige i verdi og gi avkastning. I teorien er oppsiden ubegrenset for denne strategien, men dersom kursen på aksjen stiger vil investoren få en lavere avkastning med en married put fremfor å kun eie aksjen. Grunnen til dette er opsjonspremien som er betalt.