Utover delta, gamma, vega og theta finnes det også mindre kjente greeks. Disse er andre- og tredjederiverte fra prisingsmodellen.

Rho

Rho viser sammenhengen mellom opsjonspremien og en 1 % endring i risikofri rente. Dersom den risikofrie renten stiger vil opsjonspremien på call opsjoner stige, mens opsjonspremien på put opsjoner vil falle. Faller den risikofrie renten vil opsjonspremien på call opsjoner falle, mens den stiger på put opsjoner. Rho er størst for at the money opsjoner med lang tid frem til expiration.

Lambda

Lambda er en variabel som viser hvor mye gearing en opsjon har når opsjonspremien endres som følge av en endring på 1 % i det underliggende instrumentet.

Epsilon

Epsilon er et mål for risiko tilknyttet utbytte. Variabelen viser prisendring i opsjonspremien som følge av endring i utbytte yield.

Vomma

Vomma er endringstakten vega reagerer med for volatilitet i markedet. En positiv verdi for vomma fører til at økt volatilitet vil gi økt pris på opsjonen.

Vera

Vera måler endringstakten i rho som følge av en endring i volatilitet.

Speed

Speed måler endringstakten i gamma som følge av en endring i kursen på det underliggende instrumentet.

Zomma

Zomma er et mål på hvor sensitiv er gamma for endringer i implisitt volatilitet.

Color

Color eller DgammaDtime viser endringstakten i gamma etterhvert som tiden går.

Ultima

Ultima er et mål på hvordan vomma reagerer på en endring i kursen på det underliggende instrumentet.