Markedsprisen på en opsjon kalles for opsjonspremie. Dette er også inntekten en utsteder får for å utstede opsjoner.

Opsjonspremie

Premien er i de fleste tilfeller oppgitt til en enhet pr kontrakt. Normalt er aksjeopsjoner en kontrakt for 100 aksjer.

Hva opsjonspremien består av avhenger av om det er en in the money opsjon eller en out of the money opsjon. In the money opsjoner har en premie som består av egenverdi og tidsverdi. En opsjon som er out of the money har kun tidsverdi.

Det som bestemmer opsjonspremien er egenverdien, tidsverdi og implisitt volatilitet for det underliggende instrumentet. Jo lengre tid det er til expiration, og jo høyere implisitt volatilitet det underliggende instrumentet har, jo høyere vil opsjonspremien være.