Opsjoner som er out of the money har ingen egenverdi, den eneste verdien disse har er en tidsverdi. Dette skyldes forholdet mellom opsjonens strike og kursen på det underliggende instrumentet.

Out of the money opsjoner

Siden opsjoner som er out of the money kun har tidsverdi og ingen egenverdi vil disse prises lavere enn opsjoner som er in the money. Dette fører til at opsjoner som er out of the money har større kursbevegelser enn opsjoner i samme opsjonsserie som er in the money. Siden out of the money opsjoner ikke har noen egenverdi er det ikke hensiktsmessig å utøve dem.

Calls

Calls er kjøpsopsjoner som gir deg en rett, men ingen plikt til å kjøpe et bestemt antall av det underliggende instrumentet til en bestemt pris innenfor en bestemt periode. At en call opsjon er out of the money betyr at kursen på det underliggende instrumentet er lavere enn strike på opsjonen.

Puts

Puts er salgsopsjoner som gir deg en rett, men ingen plikt til å selge et bestemt antall av det underliggende instrumentet til en bestemt pris innenfor en bestemt periode. At en put opsjon er out of the money betyr at kursen på det underliggende instrumentet er høyere enn strike på opsjonen.