Averaging down er en kjent aksjestrategi for å senke kostpris. En opsjonsstrategi som kan fungere bedre er repair strategi for opsjoner.

Repair strategi

Ulempen med averaging down aksjestrategi er at dersom aksjekursen fortsetter å falle vil også tapet bli større. Ved å bruke repair strategi for opsjoner vil du derimot ikke påta deg mer risiko, og du kan senke kostprisen på aksjeinvesteringen. Strategien går ut på å kjøpe in the money calls med strike som ligger så nær aksjekursen som mulig. Antallet calls som kjøpes er det samme som antallet aksjer. Deretter utsteder du dobbelt så mange calls som du har aksjer. Du vil motta en premie for de opsjonene du selger. Strike på disse opsjonene skal ligge over aksjekursen og under aksjekursen du kjøpte aksjene for.

Dersom aksjekursen faller videre vil alle kjøpsopsjonene falle verdiløse, både de du kjøpte og de du utstedte. Altså vil du sitte igjen med premien for salget av opsjonene du utstedte minus premien du betalte for kjøpsopsjonene.

Stiger aksjekursen over strike for opsjonene du kjøpte, men lavere enn strike på opsjonene du solgte vil du motta en gevinst fra opsjonene du kjøpte, i tillegg til premien du mottok for å utstede calls.

Er aksjekursen på et nivå som gjør at kjøperen av opsjonene du utstedte utøver dem vil du måtte levere fra deg aksjene, samtidig har du også en gevinst på opsjonene du kjøpte, noe som vil være med å dekke inn de resterende call opsjonene du utstedte som du ikke har aksjer på. Totalt sett skal du nå gå i balanse.