[table “1” not found /]

Trading med opsjoner medfører høy risiko siden denne typen kontrakter har en høy innebygget gearing. En opsjon gir normalt retten til å kjøpe eller selge 100 enheter av det underliggende instrumentet til en bestemt pris innenfor et begrenset tidsrom. Det er denne gearingen som kan gjøre at du får høy avkastning eller store tap når du trader Snap opsjoner med CFD.

Gearingen i opsjoner gjør at dette er instrumenter som ikke passer for alle investorer og tradere. Normalt er det kun profesjonelle aktører som får tilgang til opsjonstrading. Plus500 er en nettmegler som tilbyr CFD trading, og med CFD kan du også få eksponering mot call eller put opsjoner på Snap aksjen.

Når du har valgt tradingkonto får du frem et skjema hvor du må fylle inn mailadressen din og lage et passord, eller bruke din Facebook-, Google- eller Apple-konto til innlogging. Deretter må du oppgi personalia og kontaktinformasjon som navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer.

Trade call og put opsjoner på Snap med CFD

Call opsjoner er kjøpsopsjoner som gir deg rett til å kjøpe et bestemt antall aksjer til en bestemt pris innenfor en bestemt periode. Puts er derimot salgsopsjoner som gir deg rett til å selge et bestemt antall aksjer til en bestemt pris innenfor en bestemt periode. Med CFD kan du trade både call og put opsjoner på Snap aksjen.

Trade Snap opsjoner med CFD

Selve fremgangsmåten for å trade opsjoner på Snap aksjen med CFD er enkel, men det har høy risiko, og du står i fare for å tape hele det investerte beløpet. Det er derfor viktig å ha en strategi for tradingen og vite hvordan du kan håndtere den høye risikoen. En fordel med Plus500 er at de tilbyr stop/loss. Du kan dermed slippe større tap siden du ha en automatisk ordre som blir aktivert dersom kursen faller.

Her skal vi viser deg steg for steg hvordan du kan trade kjøps- og salgsopsjoner på Snap aksjen med CFD. I tillegg viser vi deg hvordan du kan legge inn take profit ordre, og både vanlig og stop/loss. Denne fremgangsmåten med CFD kan du også bruke til å få eksponering mot kursen på opsjoner på andre aksjer, indekser og råvarer.

1: Besøk nettmegleren Plus500

Før du kan begynne å trade Snap opsjoner med CFD må du registrere deg som bruker slik at du får en tradingkonto. Det er også mulig å åpne en treningskonto slik at du kan få erfaring med opsjonstrading med CFD uten å risikere egne penger. Dette er noe vi kan anbefale dersom du ikke har erfaring fra tidligere. Det er gratis å åpne både trading- og treningskonto, og åpner du en tradingkonto kan du ved et enkelt trykk prøve en treningskonto. For å komme til Plus500 kan du trykke på den grønne knappen nedenfor hvor det står Til Plus500.

[table “1” not found /]

2: Registrer tradingkonto for opsjonstrading med CFD

Når du er på nettsiden til Plus500 kan du begynne på registreringen slik at du kan bli klar til å trade CFD som gir deg eksponering mot opsjoner på Snap aksjen. Trykk på knappen hvor det står Begynn å handle slik at du kan velge om du vil åpne en tradingkonto eller en treningskonto. Som nevnt kan du velge å åpne en tradingkonto, og få en ekstra treningskonto på samme tid.

Til slutt må du svare på noen spørsmål slik at egnethetstesten blir fullført. Dette gjøres for å kartlegge din kunnskap og erfaring med trading, og få oversikt over din økonomiske og finansielle situasjon. Som nevnt passer ikke CFD trading med opsjoner for alle, og ved å gjøre denne testen kan du finne ut om opsjonstrading med CFD passer for deg.

3: Gjør innskudd på tradingkonto

Dersom du kun vil prøve en treningskonto for å få erfaring med opsjonstrading med CFD trenger du ikke å gjøre innskudd. Vil du derimot begynne å trade opsjoner på Snap aksjen med CFD kan du gjøre innskudd med VISA, MasterCard eller Paypal som har øyeblikkelige innskudd. Det minste innskuddet er €100. Du kan også gjøre en bankoverføring, men her er det minste innskuddet €500, og det kan ta opptil 5 virkedager før pengene er fremme på din tradingkonto.

Når du har fått penger på konto kan du gjøre dine første trades med opsjoner på Snap aksjen. Det aller første du må bestemme deg for, er om du vil bruke calls eller puts. Calls eller kjøpsopsjoner stiger i verdi dersom aksjekursen stiger, mens puts eller salgsopsjoner stiger i verdi når aksjekursen faller.

For å finne sannsynlig retning på kursutviklingen kan du bruke Black Scholes modellen eller teknisk analyse. I tillegg til å bestemme deg for retningen du vil ta, må du også velge strike eller innløsningskurs for opsjonen. Med CFD kan du trade opsjoner som er in the money eller out of the money. Om en opsjon er in the money eller out of the money har stor påvirkning på opsjonspremien eller prisen du må betale for opsjonen.

opsjoner call put strike

4: Trade put og call opsjoner på Snap

På bildet ovenfor kan du under Instrument se en linje med den underliggende aksjen og kursen på denne. Under denne kan du se en kjøpsopsjon eller Call med strike på $2600 og innløsning i februar. Denne opsjonen vil være in the money så lenge aksjekursen er over $2600. Nedenfor kan du se en salgsopsjon med strike på $2600 og innløsning i februar. Siden aksjekursen er over denne prisen er den out of the money. Under Sell kan du se hvor mye markedet er villige til å betale for aksjen og opsjonene, mens du kan se hvor mye markedet krever for å selge aksjen eller opsjoner under Buy.

A: Kjøpe call opsjoner på Snap med CFD

For å kjøpe en CFD call opsjon trykker du på knappen hvor det står Buy. Du vil nå få frem et ordreskjema hvor du kan velge antallet CFD call opsjoner på Snap aksjen du ønsker å kjøpe. I ordreskjemaet kan du også legge inn kursen du ønsker å ta profitt på og en stop/loss for å sikre deg mot større tap. Dersom du ikke ønsker å bruke take profit eller stop/loss kan du trykke på knappen BUY for å utføre din ordre.

B: Kjøpe put opsjoner på Snap med CFD

For å kjøpe en CFD put opsjon trykker du på knappen hvor det står Buy. Du vil nå få frem et ordreskjema hvor du kan velge antallet CFD put opsjoner på Snap aksjen du ønsker å kjøpe. I ordreskjemaet kan du også legge inn kursen du ønsker å ta profitt på og en stop/loss for å sikre deg mot større tap. Dersom du ikke ønsker å bruke take profit eller stop/loss kan du trykke på knappen BUY for å utføre din ordre.

C: Bruk take profit på din ordre

Dersom du ønsker å ha en automatisk salgsordre på din posisjon for å sikre gevinst om kursen stiger huker du av for Close at profit. Dersom kursen på CFD opsjonen stiger til kursen du oppgav vil den automatisk bli solgt.

D: Bruk stop/loss på din ordre

Vil du bruke stop/loss som en sikring mot kursfall og for å unngå større tap huker du av for Close at loss og oppgir kursen du ønsker å selge til dersom kursen faller.

stop loss take profit opsjoner
[table “1” not found /]

Hvorfor velge Plus500 til å trade Snap opsjoner med CFD

Plus500 er en seriøs aktør som tilbyr trading med CFD på alt fra aksjer til opsjoner. Nettmegleren er regulert av CySEC, og har i tillegg alle nødvendige tilatelser fra Finanstilsynet. Det gir deg høy sikkerhet.

Plus500 er en av få aktører som tilbyr trading med CFD som gir eksponering mot opsjoner. På Plus500 kan du finne mer enn 450 CFD opsjoner som gir deg eksponering mot aksjer, indekser, råvarer og valuta.

Tradingplattformen har et brukervennlige design, noe som gjør at også mindre erfarne tradere kan bruke denne. Samtidig har den nok funksjoner slik at erfarne tradere får dekket sine behov.

  • Regulert av CySEC
  • Nødvendige tillatelser fra Finanstilsynet
  • CFD på over 450 opsjoner på aksjer, indekser og råvarer
  • Brukervennlig tradingplattform og tradingapp til mobil
[table “1” not found /]

Snap opsjoner FAQ

Hvor kan jeg trade Snap opsjoner?

Opsjonstrading er normalt kun tilgjengelig for profesjonelle tradere og investorer. Men, det finnes metoder som kan brukes. På vår side viser vi deg steg for steg hvordan du kan trade call og put opsjoner på Snap aksjen med CFD.

Hvor kan jeg shorte Snap med opsjoner?

På vår side viser vi deg en nettmegler som lar deg trade put opsjoner på Snap aksjen med CFD. Puts er salgsopsjoner som øker i verdi når aksjekursen faller. Altså kan du shorte Snap aksjen med opsjons CFD.

Hvilke Snap opsjoner kan jeg bruke til å trade Snap?

Du kan bruke call opsjoner dersom du tror aksjekursen til Snap skal stige. Du kan bruke put opsjoner på Snap dersom du tror kursen skal falle. Vi viser deg steg for steg hvordan du kan trade opsjoner på Snap aksjen med CFD.

Hva koster det å trade Snap opsjoner?

Nettmegleren vi anbefaler til opsjonstrading med CFD tar ingen kurtasje. Den eneste transaksjonskostnaden er spread. I tillegg kan det komme kostnader dersom du bruker gearing eller beholder opsjonene over tid.

Må jeg betale skatt på avkastning fra opsjoner?

Ja, dersom du får positiv avkastning på dine opsjoner må du betale skatt. Dersom du taper på din opsjonstrading kan du fradragsføre tapet. Dette gjelder også for CFD som gir eksponering mot opsjoner.