En straddle går ut på å kjøpe en put og en call med samme strike, expiration og underliggende instrument. Dette er en strategi som kan være profitabel uansett hvilken vei kursen på det underliggende går.

Straddle strategi

Når du skal velge strike på opsjonene som skal brukes til en straddle må du velge at the money put og call opsjon, eller et par som er så nær at the money som mulig. Strategien kan være profitabel uansett hvilken vei kursen på det underliggende går, så lenge den beveger så langt at opsjonspremien på en av opsjonene blir så høy at den er utenfor et av break even nivåene. Oppsiden på en straddle er ubegrenset, mens nedsiden er begrenset til betalt opsjonspremie. Du kan gjøre enten en long straddle eller en short straddle.

Long straddle

For å åpne en long straddle kjøpes det en at the money call og en at the money put. Dersom det ikke finnes at the money opsjoner velges en strike som er så nær som mulig. Dersom kursen på det underliggende instrumentet stiger nok vil call opsjonen være profitabel, mens dersom kursen faller nok vil put opsjonen være profitabel. Oppsiden er her teoretisk ubegrenset, mens nedsiden er begrenset til betalt opsjonspremie.

Short straddle

Skal du åpne en short straddle må du utstede en at the money call og en at the money put. Dette gir en posisjon som er profitabel så lenge kursen på det underliggende trader innenfor nivåene for break even slik at opsjonene ikke utøves. Avkastningen er begrenset til opsjonspremien som er mottatt ved salg av opsjonene, mens nedsiden er teoretisk ubegrenset.