Strangle strategien går ut på å innta posisjon med calls og puts med samme expiration og underliggende instrument. Strike er forskjellig. Strategien passer dersom du tror det kan komme store kursutslag.

Strangle strategi

En fordel med strangle strategi for opsjonstrading er at den kan gi avkastning uansett hvilken vei kursen på det underliggende instrumentet går. Men, den krever relativt store utslag for å være profitabel. Strategien er ofte billigere å utføre enn andre tradingstrategier, men dette kommer med høyere risiko. Samtidig er oppsiden ubegrenset. Strangle strategien kan utføres på to måter, enten med en long strangle eller med en short strangle.

Long strangle

Det er long strangle strategi som er den mest brukte. Her kjøpes det en out of the money call og out of the money put. Callen har en strike som ligger over kursen på det underliggende, mens strike på put ligger under kursen på det underliggende. Call opsjonen kan gi avkastning dersom kursen stiger, mens put kan gi avkastning dersom kursen faller. Risikoen er begrenset til opsjonespremien betalt for put og call. Oppsiden er teorietisk ubegrenset.

Short strangle

En short strangle går ut på å utstede og selge en out of the money call og en out of the money put. Strategien er nøytral med en begrenset oppside. En short strangle vil være profitabel dersom kursen på det underliggende beveger seg innenfor break even nivåene slik at opsjonene ikke blir utøvd. Maks avkastning er begrenset til opsjonspremien som er mottatt for salg av call og put.