Strike eller innløsningspris er kursen det underliggende instrumentet kan bli enten kjøpt for dersom du utøver en call opsjon eller solgt for dersom du utøver en put opsjon.

Strike pris

Når det kommer til prising av opsjoner er strike den viktigste variabelen for både call opsjoner og put opsjoner.

Som innehaver av en call opsjon har du rett, men ingen plikt til å kjøpe det underliggende instrumentet for strike, mens dersom du har en put opsjon er har rett med ingen plikt til å selge det underliggende instrumentet til denne kursen.

Strike viser hva kursen på det underliggende må være på innløsingsdagen eller expiration for at en opsjon skal være in the money, at the money eller out of the money.