Den vanligste versjonen av opsjoner er vanilla opsjoner. Disse gir innehaveren en rett, men ikke en plikt, til å selge eller kjøpe det underliggende instrumentet til en fastsatt pris i løpet av en bestemt periode.

Vanilla opsjoner

Både amerikanske og europeiske opsjoner er vanilla opsjoner. Vanilla opsjonene er et motstykke til binære opsjoner som har automatisk utøvelse som gir deg enten avkastningen utbetalt eller tapet trukket fra konto.

Vanilla opsjoner deles inn i calls og puts. Calls er kjøpsopsjoner som gir deg rett til å kjøpe det underliggende instrumentet til en fastsatt pris på en bestemt dato. Puts er salgsopsjoner som gir deg rett til å selge det underliggende instrumentet til en fastsatt pris på en bestemt dag. Dersom opsjonene ikke utøves fordi de ikke er in the money eller ikke selges før expiration vil de falle bort verdiløse.