Vega måler risikoen for endringer i implisitt volatilitet for det underliggende instrumentet.

Vega

Vega er nesten som et motstykke til delta. Mens delta viser sammenhengen mellom kursendringer i det underliggende instrumentet og opsjonspremien viser vega forventet endringer eller volatilitet i fremtiden. Høyere volatilitet øker sjansen for at kursen på det underliggende instrumentet skal nå opsjonens strike. Dermed blir opsjoner dyrere når det er forventet høyere volatilitet. Vega viser altså hvor mye billigere eller dyrere en opsjon blir når forventet volatilitet synker eller stiger. Call opsjoner har en positiv vega, mens put opsjoner har negativ vega.